Výhody a bonusy

 

Naše společnost se snaží své vázané zástupce všemožně motivovat k maximálnímu pracovnímu výkonu, protože si dobře uvědomujeme, že takto investované prostředky se několikanásobně vrátí.

Finance

 • progresivně rostoucí fixní mzda
 • odměna pracovníka při stejné výkonosti každý měsíc vzrůstá
 • provize z prodejní činnosti
 • vánoční prémie
 • 13. plat
 • pravidelné každoměsíční bonusy za dobře odvedenou práci

Volný čas

 • pravidelné odpočinkové a sportovní firemní akce
 • sickday - zdravotní volno jeden den v měsíci

Pracovní zázemí

 • moderní technické vybavení kanceláře
 • mobilní telefon
 • notebook
 • občerstvení na pracovišti

 

 

V případě Vašeho zájmu o práci v naší společnosti nám  zašlete Váš životopis s průvodním dopisem na emailovou adresu nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

Všechny Vámi zaslané údaje budou považovány za přísně důvěrné. V případě našeho zájmu bude odezva do jednoho týdne.

Zpět

Kontaktní formulář

* Povinné položky

Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje obsažené v životopisu budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v tomto rozsahu uloženy v databázi uchazečů ve společnosti SIGNAL TRADE s.r.o., a to po dobu jednoho roku. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem případného budoucího výběru pracovníka z řad uchazečů a za tímto účelem mohou být zpřístupněny vedení společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Zároveň tímto bere uchazeč na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. K ochraně důvěrných osobních údajů uchazečů využívá společnost SIGNAL TRADE s.r.o bezpečnostní opatření odpovídající citlivosti těchto informací. Udělený souhlas může uchazeč kdykoli odvolat dopisem doručeným společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Má také právo přístupu ke svým osobním údajům, a to v sídle společnosti, a má právo na opravu osobních údajů. Uchazeč, který zjistí, nebo se domnívá, že společnost SIGNAL TRADE s.r.o provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost SIGNAL TRADE s.r.o odstranila takto vzniklý stav, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pondělí 24. června 2024 Praha 02:47,New York20:47