Margin

Obchodování na úvěr, obchodování na páku nebo margin. To jsou termíny, kterými se označuje obchodování, kdy investor neinvestuje pouze své vložené peníze, nýbrž si půjčuje od svého brokera a investuje tak i několikanásobně vyšší částku, než vložil. Nejedná se o klasický úvěr, kdy investor formalizovaně žádá brokera o poskytnutí úvěru, dokládá své příjmy, majetek atd. (pro úplnost, klient vyplňuje investiční dotazník, kde tyto údaje brokerovi podává, nicméně nejde o formalizovaný proces, kde se údaje ověřují listinnými výpisy, potvrzeními atd.). Jedná se tedy o automatizovaný elektronický systém obchodování, kdy investor toužící obchodovat na páku jednoduše zadá například k nákupu větší počet kusů cenných papírů, než na které má vlastní peníze.

Proč investoři využívají obchodování na margin? Obchodování se totiž stává dynamičtější a potenciál zisku je úměrně vyšší tomu, o kolik vyšší částku invstor do cenného papíru vložil nad svůj vklad. Nutno dodat, že úměrně tomu roste i riziko a potenciál ztráty.
Příklad:

Investor vloží na účet obchodníka s cennými papíry 10 milionů korun. Chce nakoupit cenné papíry, kterým natolik věří, že chce do obchodu vložit 30 milionů korun. Jednoduše zadá pokyn na nákup cenných papírů v této hodnotě. 20 milionů si tedy plně automatizovaně vypůjčil. Když cena cenného papíru vzroste o 10 % a investor prodá svou pozici, vydělal na obchodu 3 miliony korun, což z jeho vkladu činí zisk 30 %, nikoli „pouze“ 10 %, což se rovná zisku milion korun, kdyby investor použil jen svůj vklad. Jednoduchá rovnice: trojnásobný vklad, trojnásobný zisk. Nutno dodat, že tato rovnice platí i opačně. Pokud cenný papír klesne o 10 %, klient ztrácí z investice 3 miliony korun, což z jeho vkladu činí ztrátu 30 %, nikoli jen 10 %, kdyby investor použil k nákupu pouze svůj vklad. Za vypůjčené peníze na nákup se samozřejmě platí úroky. Investorovi mohou vzniknout i dodatečné náklady spojené se ztrátovou investicí na páku, a to když by hodnota investice klesla o více než byl vklad investora a broker by přes veškerou snahu nestačil uzavřít pozici.

Obchodování na páku investorům přináší potenciál mnohem vyšších zisků, ale i ztráty. Jde o dynamičtější, rizikovější investování. Faktem je, že drtivá většina obchodů na kapitálových trzích se uskutečňuje právě touto formou.

Pondělí 24. června 2024 Praha 02:41,New York20:41