Margin

Obchodování na úvěr, obchodování na páku nebo margin. To jsou termíny, kterými se označuje obchodování, kdy investor neinvestuje pouze své vložené peníze, nýbrž si půjčuje od svého brokera a investuje tak i několikanásobně vyšší částku, než vložil. Nejedná se o klasický úvěr, kdy investor formalizovaně žádá brokera o poskytnutí úvěru, dokládá své příjmy, majetek atd. (pro úplnost, klient vyplňuje investiční dotazník, kde tyto údaje brokerovi podává, nicméně nejde o formalizovaný proces, kde se údaje ověřují listinnými výpisy, potvrzeními atd.). Jedná se tedy o automatizovaný elektronický systém obchodování, kdy investor toužící obchodovat na páku jednoduše zadá například k nákupu větší počet kusů cenných papírů, než na které má vlastní peníze.

Proč investoři využívají obchodování na margin? Obchodování se totiž stává dynamičtější a potenciál zisku je úměrně vyšší tomu, o kolik vyšší částku invstor do cenného papíru vložil nad svůj vklad. Nutno dodat, že úměrně tomu roste i riziko a potenciál ztráty.
Příklad:

Investor vloží na účet obchodníka s cennými papíry 10 milionů korun. Chce nakoupit cenné papíry, kterým natolik věří, že chce do obchodu vložit 30 milionů korun. Jednoduše zadá pokyn na nákup cenných papírů v této hodnotě. 20 milionů si tedy plně automatizovaně vypůjčil. Když cena cenného papíru vzroste o 10 % a investor prodá svou pozici, vydělal na obchodu 3 miliony korun, což z jeho vkladu činí zisk 30 %, nikoli „pouze“ 10 %, což se rovná zisku milion korun, kdyby investor použil jen svůj vklad. Jednoduchá rovnice: trojnásobný vklad, trojnásobný zisk. Nutno dodat, že tato rovnice platí i opačně. Pokud cenný papír klesne o 10 %, klient ztrácí z investice 3 miliony korun, což z jeho vkladu činí ztrátu 30 %, nikoli jen 10 %, kdyby investor použil k nákupu pouze svůj vklad. Za vypůjčené peníze na nákup se samozřejmě platí úroky. Investorovi mohou vzniknout i dodatečné náklady spojené se ztrátovou investicí na páku, a to když by hodnota investice klesla o více než byl vklad investora a broker by přes veškerou snahu nestačil uzavřít pozici.

Obchodování na páku investorům přináší potenciál mnohem vyšších zisků, ale i ztráty. Jde o dynamičtější, rizikovější investování. Faktem je, že drtivá většina obchodů na kapitálových trzích se uskutečňuje právě touto formou.

KLIENTSKÁ LINKA

Klientská telefonní linka 
Tel. 277 011 201

INVESTICE DO ETF

INVESTICE DO IPO

INVESTICE DO ZLATA

OBCHODOVÁNÍ

NAPIŠTE NÁM

Napište nám
Úterý 21. ledna 2020 Praha 12:49,New York06:49