Struktura výběrového řízení

 

Nabízíme pracovní příležitost jak čerstvým absolventům, tak i zkušeným obchodníkům. Do výběrového řízení vstoupíte vyplněním kontaktního formuláře uvedeného níže.


Výběrové řízení v naší společnosti probíhá tříkolovým systémem.

 

V prvním kole Vás nejdříve pozveme na vstupní pohovor. První setkání slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a probrali možnosti spolupráce. Pohovor vede zkušený manager, který díky své praxi je schopen odhalit v každém uchazeči jeho pracovní potenciál. Do druhého kola jsou pozváni uchazeči, kteří vyhovují našim požadavkům.

 

Druhé kolo probíhá formou interaktivního semináře, kde se uchazeči dozví podrobnější informace o pracovní náplni, možnostech kariérního růstu atd. Na druhé straně my zjistíme další informace o Vás, Vašich znalostech a schopnostech. Na konci školení, každý uchazeč absolvuje rozhovor s managerem pracovních týmů. Závěrem se dozvíte, zda jste prošel do závěrečného kola pohovorů.

 

Ve třetím kole vybraní jedinci dostanou k vyplnění psychotest, který byl sestaven přímo pro naši společnost. Test slouží k odhalení Vašich psychických a inteligenčních schopností. Po vyhodnocení výsledků testu, budou vybraní uchazeči kontaktováni a bude s každým z nich uzavřena spolupráce se společností 
SIGNAL TRADE.

 

 

V případě Vašeho zájmu o práci v naší společnosti nám  zašlete Váš životopis s průvodním dopisem na emailovou adresu nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

Všechny Vámi zaslané údaje budou považovány za přísně důvěrné. V případě našeho zájmu bude odezva do jednoho týdne.

Zpět

Kontaktní formulář

* Povinné položky

Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje obsažené v životopisu budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v tomto rozsahu uloženy v databázi uchazečů ve společnosti SIGNAL TRADE s.r.o., a to po dobu jednoho roku. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem případného budoucího výběru pracovníka z řad uchazečů a za tímto účelem mohou být zpřístupněny vedení společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Zároveň tímto bere uchazeč na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. K ochraně důvěrných osobních údajů uchazečů využívá společnost SIGNAL TRADE s.r.o bezpečnostní opatření odpovídající citlivosti těchto informací. Udělený souhlas může uchazeč kdykoli odvolat dopisem doručeným společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Má také právo přístupu ke svým osobním údajům, a to v sídle společnosti, a má právo na opravu osobních údajů. Uchazeč, který zjistí, nebo se domnívá, že společnost SIGNAL TRADE s.r.o provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost SIGNAL TRADE s.r.o odstranila takto vzniklý stav, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pondělí 24. června 2024 Praha 02:45,New York20:45