Jak se stát klientem

Zpravidla smluvnímu vztahu s klientem předchází osobní schůzka u nás na pobočce. Pokud se rozhodnete využít příležitosti stát se naším klientem, dojde k podpisu následujících dokumentů:

  • komisionářská smlouva mezi Vámi a Obchodníkem s cennými papíry (dle Vašeho investičního profilu a přání Vám doporučíme jednoho z našich partnerů, i tato smlouva je nachystána u nás na pobočce)
  • ceník služeb
  • test vhodnosti a přiměřenosti (též nazývaný investičním dotazníkem, zde na základě Vámi vyplněných údajů zjistíme Váš investiční profil, dle kterého Vám budou na míru poskytované investiční služby)

Vše vyřídíme při jedné schůzce u nás.

Klient musí počítat s tím, že na základě zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je povinen provést identifikaci své osoby, a to na základě předložení průkazu totožnosti. Tuto identifikaci musí provádět povinná osoba dle zákona, což je v tomto případě obchodník s cennými papíry, banka atd. Povinná identifikace se tak netýká nás jako investičního zprostředkovatele, nicméně dle ustanovení předpisu postačí, když tuto identifikaci za povinné osoby jako investiční zprostředkovatel vykonáme. K dokončení procesu identifikace musí být převedeny Vaše finanční prostředky určené k investici z účtu vedeného na Vaše jméno. Tyto dva procesy pro naplnění ustanovení zákona postačí. Vaši identifikaci tedy na základě průkazu totožnosti provedeme na naší pobočce, a to opět za účelem zvýšení Vašeho komfortu. Nebude pak nutné identifikaci provádět na více místech, respektive u každého subjektu, se kterým přijdete při realizování Vašich investic do styku (možná aniž byste si to uvědomovali).

Pokud přes nesporné výhody osobního kontaktu upřednostňujete vzdálenou formu komunikace, na pobočku osobně nemusíte. Stačí zavolat a velice rádi s Vámi vše vyřídíme poštou.

Nemáme rádi neosobní jednání, na které jste možná zvyklí z velkých finančních institucí. Jakmile jste jednou naším potenciálním klientem, či klientem, čas na dobrou kávu s Vámi u nás na pobočce si vždy uděláme. Proto se neostýchejte sjednat si s námi schůzku, i když nejste přesvědčen, že našich služeb chcete využít. Věříme totiž, že i když s námi smluvní vztah neuzavřete, ale budete z nás mít dobrý pocit, jednou se k nám třeba vrátíte.
Při jakékoli nejasnosti či nedostatku informací nás neváhejte, prosím, kontaktovat. Neotravujete, těšíme se na kontakt s Vámi.

Pondělí 24. června 2024 Praha 02:23,New York20:23