Firemní vzdělávání a kariérní růst

 

Naše společnost své proradce neustále vzdělává, aby splňovali  požadované povolení a registrace. S každým pracovníkem individuálně a cíleně pracujeme na jeho osobním a kariérním růstu.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností, prezentačních dovedností, prohlubování znalostí týkajících se kapitálových trhů. Součástí je intenzívní příprava každého pracovníka na makléřské zkoušky.

Všechny semináře jsou na náklady společnosti. Věříme, že takto vynaložené peníze se nám vrátí v budoucnu formou silných, samostatných profesionálů. Profesionálů, kteří budou poskytovat našim klientům kvalitní servis a budou tak dále budovat dobré jméno naší společnosti SIGNAL TRADE.

 

V případě Vašeho zájmu o práci v naší společnosti nám  zašlete Váš životopis s průvodním dopisem na emailovou adresu nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

Všechny Vámi zaslané údaje budou považovány za přísně důvěrné. V případě našeho zájmu bude odezva do jednoho týdne.

Zpět

Kontaktní formulář

* Povinné položky

Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje obsažené v životopisu budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v tomto rozsahu uloženy v databázi uchazečů ve společnosti SIGNAL TRADE s.r.o., a to po dobu jednoho roku. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem případného budoucího výběru pracovníka z řad uchazečů a za tímto účelem mohou být zpřístupněny vedení společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Zároveň tímto bere uchazeč na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. K ochraně důvěrných osobních údajů uchazečů využívá společnost SIGNAL TRADE s.r.o bezpečnostní opatření odpovídající citlivosti těchto informací. Udělený souhlas může uchazeč kdykoli odvolat dopisem doručeným společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Má také právo přístupu ke svým osobním údajům, a to v sídle společnosti, a má právo na opravu osobních údajů. Uchazeč, který zjistí, nebo se domnívá, že společnost SIGNAL TRADE s.r.o provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost SIGNAL TRADE s.r.o odstranila takto vzniklý stav, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pondělí 24. června 2024 Praha 02:46,New York20:46